خانه / سخت افزار ها / انواع تسمه ها و نحوه انتخاب تسمه برای پرینتر سه بعدی

انواع تسمه ها و نحوه انتخاب تسمه برای پرینتر سه بعدی

انواع تسمه ها : تسمه ها یکی از قطعات ضروری پرینترهای سه بعدی هستند، که امکان انتقال حرکت موتورها را به طور پیوسته به قطعات دیگر می دهد. اگر شما درصدد جایگزینی برای تسمه فعلی پرینتر خود می گردید و یا در جستجوی انواع تسمه ها هستید ، در اینجا موارد مهمی برای شما آورده ایم.

انواع تسمه ها BELTS 3D PRINTER

تسمه های پرینتر سه بعدی
اصول اولیه

در هنگام سر و کله زدن با پرینتر سه بعدی ، دقت نکته حیاتی برای رسیدن به نتیجه نهایی است. اگر چیزی در حین پرینت شل باشد و یا آن طور که باید حرکت نکند ، به وضوح می توان اثــر آن را در قطعه در حال چاپ دید. بنابر این هنگامی که توجه شما به تسمه های پرینتر سه بعدی است ، خیلی مهم است که حرکت تسمه تا حدممکن کنترل شده و دقیق باشد.
استپرموتور ها با کارکرد خود می توانند کنترل خوبی را روی تسمه ها ایجاد کنند ، اما اگر تسمه ها دچار لغزش باشند این نیز ناکارآمد خواهد بود.

به همین دلیل است که بیشتر انواع تسمه های بکار رفته در پرینترسه بعدی ها روی عناصر دندانه دار قرار می گیرند و دارای شکاف ها با فواصل دقیق در یک روی تسمه و یا هر دو روی آن هستند. پولی ها (چرخ دنده های هدایت کننده تسمه) به استپرموتورها متصل می شوند و تسمه ها روی شکاف های پولی ها Pully فیکس قرار می گیرند و از سُر خوردن تسمه جلوگیری می کنند و حرکت تسمه را همراه موتور فراهم می کنند.

برای اینکه تسمه کشیده و محکم باشد می توان آن را بر روی یک پولی دیگر نیز قرار داد.برای انواع تسمه ها ، پولی های متناسب و مختلفی وجود دارد.

برخی تسمه ها به صورت یک تکه و حلقه بسته عرضه می شوند در حالی که برخی تسمه ها به صورت طولی و متری ارائه می شوند. تسمه های طولی نیاز به کانکتور و یا کشنده دارند تا هر دو انتهای تسمه را بکشند.
برخلاف تسمه های حلقه بسته و یک تکه، تسمه های طولی می توانند با طول ها و قطرهای مختلف تنظیم شوند و به همین علت دقیق تر قرار می گیرند و هم نصب آسان تری دارند.

قطعات مختلفی از پرینتر در راستای محور به تسمه پیوست می شوند. در محورهای افقی ، میله راهنمای محور وظیفه تحمل وزن عناصر پرینتر را به عهده دارد و تنها وظیفه تسمه جا به جایی آنها در راستای محور مربوطه است. اما هنگامی که تسمه در محورهای افقی استفاده میشود ، به هر حال بخشی از بار به عهده تسمه قرار می گیرد. برای همین در برخی از دستگاه ها از وزنه تعادل در جهت مقابلتسمه برای جلوگیری از فشار به موتورها  و تسمه استفاده میشود.

انواع تسمه ها

تسمه های پرینتر سه بعدی
مواد و سایز های مختلف

تسمه هایی که در پرینتر سه بعدی ها استفاده می شوند از مواد مختلفی تولید می شوند، که مرسوم ترین این مواد ، لاستیک ها هستند. سازنده های اصلی تجهیزات تسمه ها را از لاستیک می سازند و مشخصات خاصی را نیز در نظر می گیرند. تسمه های حلقه بسته ، معمولا طول ثابتی دارند و ممکن است اندکی لقی بیش از انتظار داشته باشند که می توان برای تنظیم مناسب آن و کشش مورد نیاز از فنر کشنده و یا فنر تسمه استفاده کرد. در مورد تسمه های متری یا طولی نیز به همین صورت است . طول بیش از نیاز توسط محل اتصال و یا کشنده ها ، برای ایجاد کشش مناسب تسمه ایجاد می شود.

خیلی از انواع تسمه ها تقویت شده هستند و این مغایر با استاندارد ها می باشد. گرچه که رایج ترین و گسترده ترین تسمه های تقویت شده مورد پذیرش در بازار فایبرگلاس می باشند ، انواع دیگر این تسمه ها نیز خوب کار می کنند. تسمه هایی که توسط فولاد و یا نایلون تقویت شده اند.

هنگامی که صحبت از ابعاد تسمه می شود آنها را با میلیمتر بیشتر اندازه گذاری می کنند. تسمه های حلقه بسته با واحد ضخامت و عرض و محیط تسمه بررسی می شوند . تسمه های طولی نیز به همین روش مورد اندازه گیری قرار می گیرند جز اینکه به جی محیط آنها ، طولشان مدنظر قرار می گیرد.

دیگر پارامترهای اندازه گیری تسمه ها مشخصات ضخامت و ارتفاع دندانه ها، فاصله بین دندانه ها (گام) ، و حتی میزان کششی که تسمه می تواند بدن گسیختگی تحمل کند.

انواع تسمه های پرینتر سه بعدی
استانداردها و انواع تسمه

۱-تسمه هایV شکل(ساده روکش دار) : تسمه هایی با قابلیت بالای انتقال نیرو,مقاوم دربرابرحرارت,روغن و ضدالکتریسیته ساکن هستند که دربسیاری ازکشورهای جهان مورداستفاده قرار می گیرند.به دلیل مقاومت آنها دربرابرتغییرات طولی,کارکرد چندتسمه درکنار هم امکان پذیراست.

 • Z=با عرض ۱۰ میلیمتر
 • A=با عرض ۱۲٫۵ میلیمتر
 • B=با عرض ۱۷ میلیمتر
 • C=باعرض ۲۲ میلیمتر
 • D=باعرض ۳۲ میلیمتر
 • E=باعرض ۴۰ میلیمتر

۲-تسمه های Vشکل(دنده ای ) :  این تسمه ها به صورت قالبی تولید می شوند دربرابرحرارت و روغن مقاوم بوده و ضد الکتریسیته ساکن هستند. تفاوت آنها با تسمه های روکش دار معمولی فقط میزان دفع حرارت بیشتر در حین کار کرد آنهاست که باعث افزایش چسبندگی به پولی ها می شود.

 • ZX=باعرض ۱۰ میلیمتر
 • AX=باعرض ۱۳ میلیمتر
 • BX=باعرض ۱۷ میلیمتر
 • CX=باعرض ۲۲ میلیمتر

۳-تسمه های Vشکل (روکش دار اسپشیال) : تسمه هایی مقاوم دربرابرحرارت , روغن  و ضد الکتریسیته ساکن هستند و برای کاربردهای با سرعت بالا مناسبند. به دلیل مقاومت آنها دربرابر تغییرات طولی, کارکردچندتسمه درکنارهم امکان پذیراست.

 • SPZ/3V
 • SPA
 • SPB/5V
 • SPC
 • ۸V

۴- تسمه های Vشکل (اسپشیال دنده ای) :

 • XPZ/3VX
 • XPA
 • XPB/5VX
 • XPC

۵-تسمه های Vشکل ساده چندخطی : این تسمه ها شامل چند تسمه تک می شوند که توسط یک نوار دربالا به هم متصل شده و تشکیل یک تسمه واحد را میدهند.این تسمه ها در دستگاه های سنگین مورد استفاده قرارمیگیرند. و دارای مزیت هاییمی باشند.۱-تسمه هانسبت به یکدیگرعقب و جلو نمیشوند.۲-استفاده ازخط سیرهای افقی بدون هیچ مشکلی امکان پذیرمی باشند.۳-قابلیت های جذب شوک های ضربه ای راافزایش می دهند.

 • RA=حداکثرتعداد شیار=۲۰
 • = RBحداکثرتعداد شیار=۱۸
 • =RCحداکثرتعدادشیار=۱۵
 • =R3Vحداکثرتعدادشیار=۲۰
 • =R5Vحداکثرتعدادشیار=۲۰
 • R8V=حداکثرتعدادشیار=۱۲

۶- تسمه های Vشکل چندخطی دنده ای :  مزیت این تسمه ها به نسبت مدل قبلی امتیازات زیر میاشند:
۱-ساخت آنها فرمولاسیون ویژه ای ازترکیباتCRاست. ۲-قدرت و استحکام بیشتری دارند. ۳-لرزش و سروصدانداشته و برروی شیارفولی برنمی گردد.

 • RAX=حداکثرتعدادشیار=۵
 • RBX=حداکثرتعداد شیار=۴
 • R3VX=حداکثرتعدادشیار=۷
 • R5VX=حداکثر تعدادشیار=۴
 • RXPZ=حداکثرتعدادشیار=۷
 • RXPA=حداکثرتعدادشیار=۵
 • RXPB=حداکثرتعدادشیار=۴

۷-انواع تسمه ها ی دورمتغیر صنعتی و کشاورزی: تسمه های دورمتغیرصنعتی(تسمه های V/S)ودورمتغیرکشاورزی نه تنهادربرابرحرارت و روغن مقاومندبلکه ضدالکتریسیته ساکن نیز هستند.تسمه های دور متغیر همچون تسمه های تایمینگ کاربرد های ویژه خود را دارند. این تسمه ها کاربرد عمومی و زیادی برروی دستگاههای صنعتی مانند اره های نواری و غیر صنعتی مانند ماشینهای کارتینگ و یا هر دستگاهی که با سیستم کلاچ گیری کار میکند دارند.
۸-تسمه های شیاری (Poly V-Belts) :

 • PH
 • PJ
 • PK
 • PL
 • PM

۹-انواع تسمه ها ی شش گوش : تسمه های شش گوش دربرابرحرارت و روغن مقاوم بوده وضدالکتریسته ساکن هستند.نخ درمرکز مقطع تسمه قرار گرفته و از این بابت تسمه از دو طرف قابلیت انعطاف دارد.این تسمه ها می تواند۵%حجم نیروی تعیین شده برای تسمه هایVشکل هم سایزرا انتقال دهند.

 • AA
 • BB
 • CC

۱۰-انواع تسمه ها ی تایمینگ ماشینی و صنعتی : تسمه های تایمینگ دارای قابلیتهای زیرمیباشند:

۱-تنظیم زمان حرکت بخش های مختلف دستگاه که سابقا توسط زنجیرو چرخ دنده انجام می پذیرفت.
۲-انتقال نیرو که سابقا توسط تسمه پروانه های متداول صورت می پذیرفت.
۳-سیستم هایی که از تسمه تایمینگ استفاده می کنند هزینه نگهداری کمتری را نسبت به دیگر سیستم ها دارا می باشند.

 • XL
 • L
 • H
 • HX
 • XXH

شایان ذکر است برخی از تسمه های ذکر شده ممکن است در برخی کشورهای با عناوین استانداردهای تعریف شده در همان کشور و یا منطقه نام گاری شده باشد. مثل تسمه های GT که به علت نام گذاری در استانداردهای انگلیسی بدین روش نامگذاری شده اند و در استانداردهای امریکایی با عنوان ۲m شناخته می شوند.

برای خرید تسمه کلیک کنید.

منبع 

منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.