شرکت JPMorgan Chase که در تگزاس (Plano)- ایالات متحده آمریکا قرار دارد و شرکت HKS در سال 2018 جهت طراحی دکوراسیون فضای اداری دفتر این شرکت، این طرح شگفت انگیز را که در آن 5 مکان مختلف را در یک محوطه گستره به هم متصل می نماید را ترسیم و به نمایش گذاشته است.
این پروژه اجرایی دارای رویکردی چندگانه است که هدف آن ایجاد فضاهایی با حداکثر ارتباطات و در کنار آن محیط زیست به صورت ترکیبی از رفاه و فضاهای کاری با جمعیتی متنوع و فناوری محور می باشد.برای درک بهتر موضوع شما را به دیدن عکس هایی جذاب از JPMorgan Chase دعوت می نماییم.