یک کارت هدیه برای دوستان خود بفرستید

برای ارسال کوپن هدیه به دوستان خود از این قسمت می توانید استفاده نمایید.این کارت هدیه پس از این که هزینه آن را پرداخت کردید به رایانامه ای که شما معرفی کرده اید ارسال خواهد شد.

* نام دریافت کننده:
* رایانامه دریافت کننده:
* نام شما:
* رایانامه شما:
* قالب کارت هدیه:
پیام:
(اختیاری)
* مقدار:
(ارزش باید بین n 1تومان و 100,000تومان باشد)
من درک می کنم که کارت هدیه غیر قابل استرداد می باشد.