کالاهای ممنوعه

لیست محصولات و کالاهایی که با روش پست پیشتاز قادر به خرید آنها نخواهید بود.در صورتی که محصول جدیدی واجد شرایط باشد درآینده به این لیست اضافه خواهد شد.
1-انواع تمام شفت ها
2-انواع تمام پیچ های متری
3-انواع حلال ها