کیت پرینتر سه بعدی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
مبنی بر 15 نظر

کیت قطعات پلاستیکی پرینتر سه بعدی Prusa i3 بصورت کامل که شامل قطعات اکسترودر هم می شود. اگر در هنگا.....

مبنی بر 2 نظر

کیت قطعات پلاستیکی پرینتر سه بعدی دلتا Rostock بصورت کامل که شامل قطعات اکسترودر هم می شود. برای .....

مبنی بر 4 نظر

هم اکنون با ما قدم در دنیای جدید بگذارید.شما هم براحتی اقدام به ساخت پرینتر سه بعدی نمایید.پرمان شاپ.....

کیت قطعات پلاستیکی پرینتر سه بعدی Makerbot Replicator بصورت کامل که شامل قطعات اکسترودر هم می شود. .....

مبنی بر 12 نظر

هم اکنون با ما قدم در دنیای جدید بگذارید.شما هم براحتی اقدام به ساخت پرینتر سه بعدی نمایید.پرمان شاپ.....