قطعات الکترونیکی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

سنسور تشخیص اتمام فیلامنت MKS FES

60,700تومان قیمت بدون تغییرات ارز 60,700تومان
مبنی بر 1 نظر

از این محصول برای تشخیص اتمام فیلامنت می توانید استفاده نمایید.کاربرد آن بسیار آسان می باشد......

سنسور تنظیم خودکار میز کار پرینتر های سه بعدی (3DTouch (BLTouch

258,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 258,000تومان
مبنی بر 1 نظر

سنسور blutouch برای تنظیم دقیقا نوک نازل تا میز کار پرینتر سه بعدی شما ارایه شده است.این سنسور می تو.....

سنسور تنظیم خودکار میز کار پرینتر های سه بعدی Z-probe

62,100تومان قیمت بدون تغییرات ارز 62,100تومان

از این سنسور برای کالیبره کردن یا همان تنظیم خودکار نوک نازل با میز کار پرینتر سه بعدی استفاده می شو.....

سنسور مجاورت SN04-P sensing DC NPN NO

24,600تومان قیمت بدون تغییرات ارز 24,600تومان

یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ.....

سنسور مجاورت القایی LJ12A3-4-Z/BX

34,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 34,000تومان
مبنی بر 1 نظر

یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ.....

سنسور مجاورت القایی LJ12A3-4-Z/BY

35,500تومان قیمت بدون تغییرات ارز 35,500تومان
مبنی بر 3 نظر

یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ.....

سنسور مجاورت القایی LJ18A3-8-Z/AX

53,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 53,000تومان
مبنی بر 2 نظر

یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ.....

سنسور مجاورت القایی LJ6A3-1-Z/BY

65,200تومان قیمت بدون تغییرات ارز 65,200تومان
مبنی بر 1 نظر

یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ.....

سنسور مجاورت القایی LJ8A3-1-Z/BY

54,700تومان قیمت بدون تغییرات ارز 54,700تومان

یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ.....

سنسور مجاورت القایی LJ8A3-2-Z/BY

54,700تومان قیمت بدون تغییرات ارز 54,700تومان

یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ.....

سنسور مجاورت خازنی LJC18A3-B-Z/AX

85,600تومان قیمت بدون تغییرات ارز 85,600تومان
مبنی بر 6 نظر

یک حسگر مجاورتی (Proximity Sensor) نوعی از حسگر هاست که قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ.....

سیم 70 سانتیمتری مادگی به مادگی با سوکت هوزینگ 2 پین

3,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 3,900تومان

این سیم دو رشته است که دوسر آن سوکت هوزینگ مادگی (دوپونت=DuPont) دو پین است. طول این محصول 70 سانتی.....