فیلامنت

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

حلال و پولیش ABS

11,042تومان قیمت بدون تغییرات ارز 8,500تومان
مبنی بر 1 نظر

جهت چسباندن و مونتاژ کردن قطعات پرینت شده با فیلامنت ABS می توانید از این حلال استفاده نمایید. همچن.....

حلال و پولیش PLA

12,341تومان قیمت بدون تغییرات ارز 9,500تومان
مبنی بر 4 نظر

جهت چسباندن و مونتاژ کردن قطعات پرینت شده با فیلامنت PLA می توانید از این حلال استفاده نمایید. همچن.....

حلال کلروفرم

19,485تومان قیمت بدون تغییرات ارز 15,000تومان

ماده شیمیایی کلروفرم جهت چسباندن و پولیش رنج گسترده ای از پلیمرهای پللاستیکی مورد استفاده قرار می گی.....

فیلامنت (PA (Nylon آبی 1.75mm

229,840تومان قیمت بدون تغییرات ارز 169,000تومان
مبنی بر 2 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت (PA (Nylon سفید 1.75mm

229,840تومان قیمت بدون تغییرات ارز 169,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت (PA (Nylon سیاه 1.75mm

229,840تومان قیمت بدون تغییرات ارز 169,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت +PC پلی کربنات پلاس سفید 1.75mm

229,840تومان قیمت بدون تغییرات ارز 169,000تومان
مبنی بر 1 نظر

استحکام فوق العاده بالا پلی کربنات پلاس دارای استحکام بالاتری از پلی کربنات معمولی است و مهم تر از .....

فیلامنت +PC پلی کربنات پلاس سیاه 1.75mm

229,840تومان قیمت بدون تغییرات ارز 169,000تومان

استحکام فوق العاده بالا پلی کربنات پلاس دارای استحکام بالاتری از پلی کربنات معمولی است و مهم تر از .....

فیلامنت ABS آبی 1.75mm

134,640تومان قیمت بدون تغییرات ارز 99,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت ABS آبی روشن 1.75mm

134,640تومان قیمت بدون تغییرات ارز 99,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت ABS آبی سیر 1.75mm

134,640تومان قیمت بدون تغییرات ارز 99,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت ABS بنفش 1.75mm

134,640تومان قیمت بدون تغییرات ارز 99,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....