قطعات مکانیکی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

مبنی بر 1 نظر

Tooth Profile: gt2 or 2gt profile Teeth: 16 Gear Width: for up to 7mm GT2 Belt Bore:.....

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

مبنی بر 1 نظر

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

مبنی بر 1 نظر

Tooth Profile: gt2 or 2gt profile Teeth: 20 Gear Width: for up to 7mm GT2 Belt B.....

مبنی بر 1 نظر

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

مبنی بر 3 نظر

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

قطر داخلی: 5mm طول: 12mm جنس: Stainless .....

این پولی مناسب برای اکسترودرهای سری MK می باشد و دارای پیچ آلن جهت فیکس کردن است. ID5mm OD12mm.....

پولی اکسترودرMK7/MK8 مناسب برای فیلامنت 1.75.....

پولی اکسترودرMK7/MK8 مناسب برای فیلامنت 1.75.....

پولی برنجی اکسترودر MK8 شفت 5 میلیمتر مناسب برای فیلامنت 1.75 و 3 mm.....

پولی اکسترودرMK7/MK8 مناسب برای فیلامنت 1.75 و 3 mm.....

پولی اکسترودرMK7/MK8 مناسب برای فیلامنت 1.75 و 3 mm مناسب برای فیلامنت ۱.۷۵ و ۳ mm ID5mm OD11mm&n.....

Tooth Profile: gt2 or 2gt profile Teeth: 20 Gear Width: for up to 7mm GT2 Belt Bor.....

specifications : material: aluminum tooth: 20 (T) pitch: 2mm / 0.078 " innerdiameter: 5.....

specifications : material: Aluminum Type: Smooth without teeth height: 13mm / 0.511 .....