قطعات مکانیکی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
مبنی بر 1 نظر

Tooth Profile: gt2 or 2gt profile Teeth: 16 Gear Width: for up to 7mm GT2 Belt Bore:.....

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

مبنی بر 1 نظر

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

مبنی بر 1 نظر

Tooth Profile: gt2 or 2gt profile Teeth: 20 Gear Width: for up to 7mm GT2 Belt B.....

مبنی بر 1 نظر

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

مبنی بر 2 نظر

جنس پولی ها از الومینیوم آلیاژی است این پولی برای انتقال قدرت از یک محور به محور دیگر مناسب است و ام.....

این پولی مناسب برای اکسترودرهای سری MK می باشد و دارای پیچ آلن جهت فیکس کردن است......

پولی اکسترودرMK7/MK8 مناسب برای فیلامنت 1.75.....

پولی برنجی اکسترودر MK8 شفت 5 میلیمتر مناسب برای فیلامنت 1.75 و 3 mm.....

پولی اکسترودرMK7/MK8 مناسب برای فیلامنت 1.75 و 3 mm.....

پولی اکسترودرMK7/MK8 مناسب برای فیلامنت 1.75 و 3 mm مناسب برای فیلامنت ۱.۷۵ و ۳ mm.....

Tooth Profile: gt2 or 2gt profile Teeth: 20 Gear Width: for up to 7mm GT2 Belt Bor.....