قطعات مکانیکی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

مناسب برای سیستم های openbuilds و مکانیزم های حرکتی پروفیل های آلومینیومی ( مهندسی) قط.....

مناسب برای سیستم های openbuilds و مکانیزم های حرکتی پروفیل های آلومینیومی ( مهندسی) قط.....

مناسب برای سیستم های openbuilds و مکانیزم های حرکتی پروفیل های آلومینیومی ( مهندسی) قط.....

مناسب برای سیستم های openbuilds و مکانیزم های حرکتی پروفیل های آلومینیومی ( مهندسی) قط.....

مناسب برای سیستم های openbuilds و مکانیزم های حرکتی پروفیل های آلومینیومی ( مهندسی) قط.....

مناسب برای سیستم های openbuilds و مکانیزم های حرکتی پروفیل های آلومینیومی ( مهندسی) قط.....

مناسب برای سیستم های openbuilds و مکانیزم های حرکتی پروفیل های آلومینیومی ( مهندسی) قط.....

مناسب برای ابتدا و انتهای پروفیل آلومینیومی ( مهندسی) سایز مقطع 20 در 20 میلیمتر جنس: پلاستیک (تزری.....

مناسب برای ابتدا و انتهای پروفیل آلومینیومی ( مهندسی) سایز مقطع 30 در 30 میلیمتر جنس: پلاستیک (تزری.....

مناسب برای ابتدا و انتهای پروفیل آلومینیومی ( مهندسی) سایز مقطع 40 در 40 میلیمتر جنس: پلاستیک (تزری.....

مناسب برای استفاده در پروفیل آلومینیومی ( مهندسی) جنس: پلاستیک (تزریق پلاستیک) طول 140 میلیمتر عر.....

از این محصول برای کاور کردن اسلات (شیار) وسط پروفیل های آلومینیومی استفاده می شود. این محصول برای پ.....

مبنی بر 9 نظر

قیمت به ازای هر یک متر محاسبه شده است. این محصول دارای کیفیت و استحکام مناسبی است. این محصول فقط و.....

این شفت با کیفیت سطحی بسیار بالا است و بسیار مناسب برای میل راهنمای انواع دستگاه های صنعتی و هم.....

این شفت با کیفیت سطحی بسیار بالا است و بسیار مناسب برای میل راهنمای انواع دستگاه های صنعتی و هم.....

این شفت با کیفیت سطحی بسیار بالا است و بسیار مناسب برای میل راهنمای انواع دستگاه های صنعتی و هم.....

مبنی بر 8 نظر

این شفت با کیفیت سطحی بسیار بالا است و بسیار مناسب برای میل راهنمای انواع دستگاه های صنعتی و هم.....

مناسب برای استفاده در پروفیل های سری 20 در20 جنس: AISI 1020 با پوشش روی .....

مناسب برای استفاده در پروفیل های سری 30 در30 جنس: AISI 1020 با پوشش روی .....

مناسب برای استفاده در پروفیل های سری 40 در40 جنس: AISI 1020 با پوشش روی .....

در این مهره یک ساچمه بصورت فنری در آن جا خورده است. مناسب برای استفاده در پروفیل های سری 20 در 20 .....

در این مهره یک ساچمه بصورت فنری در آن جا خورده است. مناسب برای استفاده در پروفیل های سری 30 در 30 .....

در این مهره یک ساچمه بصورت فنری در آن جا خورده است. مناسب برای استفاده در پروفیل های سری 40 در 40 .....

مناسب برای استفاده در پروفیل های سری 20 در20 جنس: AISI 1020 با پوشش روی .....

مناسب برای استفاده در پروفیل های سری 30 در30 و 40 در 40 جنس: AISI 1020 با پوشش روی  .....

مناسب برای اتصال دو پروفیل آلومینیومی سایز مقطع 20 در 20 میلیمتری با زاویه 90 درجه با کیفیت سطح عال.....

مناسب برای اتصال دو پروفیل آلومینیومی سایز مقطع 30 در 30 میلیمتری با زاویه 90 درجه با کیفیت سطح عال.....

مناسب برای اتصال دو پروفیل آلومینیومی سایز مقطع 40 در 40 میلیمتری با زاویه 90 درجه با کیفیت سطح عال.....

مناسب برای اتصال پروفیل آلومینیومی 20 در 20  این نبشی بصورت داخلی در پروفیل آلومینیومی قرار می.....

مناسب برای اتصال پروفیل آلومینیومی سری 30 و 40 و 45 این نبشی بصورت داخلی در پروفیل آلومینیومی قرار .....

مناسب برای اتصال پروفیل آلومینیومی سری 20 از این کانکتور که از جنس آلومینیوم است می توان برای اتصال.....

مناسب برای اتصال پروفیل آلومینیومی سری 20 از این کانکتور که از جنس آلومینیوم است می توان برای اتصال.....