قطعات مکانیکی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

بلبرینگ 608

3,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 3,900تومان
مبنی بر 8 نظر

بلبرینگ 608 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 623

5,200تومان قیمت بدون تغییرات ارز 5,200تومان

بلبرینگ 623 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 624

4,500تومان قیمت بدون تغییرات ارز 4,500تومان

بلبرینگ 624 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 625

3,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 3,900تومان

بلبرینگ 625 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 626

4,547تومان قیمت بدون تغییرات ارز 3,500تومان
مبنی بر 2 نظر

بلبرینگ 626 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ F688z فلنج دار قطر داخلی 8

14,289تومان قیمت بدون تغییرات ارز 11,000تومان
مبنی بر 2 نظر

این بلبرینگ در یک طرف دارای فلنج می باشد.قطر داخلی 8 میلیمتر SIZE ID: 8mm x OD: 16mm x W: 5mm.....

بلبرینگ U604zz مناسب برای اکسترودرهای سری MK

8,573تومان قیمت بدون تغییرات ارز 6,600تومان

بلبرینگ U شکل که در اکسترودر های سری MK استفاده شده است. U bearing 4*13*4.....

بلبرینگ خطی 10 - LM10UU

14,939تومان قیمت بدون تغییرات ارز 11,500تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 10 بلند - LM10LUU

35,073تومان قیمت بدون تغییرات ارز 27,000تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 12 - LM12UU

12,860تومان قیمت بدون تغییرات ارز 9,900تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 12 بلند - LM12LUU

36,372تومان قیمت بدون تغییرات ارز 28,000تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 4 - LM4UU

12,341تومان قیمت بدون تغییرات ارز 9,500تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 6 - LM6UU

6,885تومان قیمت بدون تغییرات ارز 5,300تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 6 بلند - LM6LUU

21,434تومان قیمت بدون تغییرات ارز 16,500تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 8 - LM8UU

8,963تومان قیمت بدون تغییرات ارز 6,900تومان
مبنی بر 2 نظر

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 8 بلند - LM8LUU

25,850تومان قیمت بدون تغییرات ارز 19,900تومان
مبنی بر 1 نظر

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی LMS8UU

10,002تومان قیمت بدون تغییرات ارز 7,700تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC10LUU

137,694تومان قیمت بدون تغییرات ارز 106,000تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC10UU

32,475تومان قیمت بدون تغییرات ارز 25,000تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC12LUU

75,342تومان قیمت بدون تغییرات ارز 58,000تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC12UU

36,372تومان قیمت بدون تغییرات ارز 28,000تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC8LUU

54,428تومان قیمت بدون تغییرات ارز 41,900تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC8UU

27,929تومان قیمت بدون تغییرات ارز 21,500تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF12LUU

44,036تومان قیمت بدون تغییرات ارز 33,900تومان

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF12UU

37,541تومان قیمت بدون تغییرات ارز 28,900تومان
مبنی بر 1 نظر

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF8LUU

42,218تومان قیمت بدون تغییرات ارز 32,500تومان

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF8UU

25,980تومان قیمت بدون تغییرات ارز 20,000تومان

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی مستطیلی شکل LMK10LUU

44,036تومان قیمت بدون تغییرات ارز 33,900تومان

بلبرینگ خطی فلنجی مستطیلی شکل LMK12LUU

47,933تومان قیمت بدون تغییرات ارز 36,900تومان

بلبرینگ خطی فلنجی مستطیلی شکل LMK8UU

16,238تومان قیمت بدون تغییرات ارز 12,500تومان

این بلبرینگ در واقع همان بلبرینگ LM8UU می باشد که دارای فلنج می باشد.البته این مدل یک بلبرینگ استا.....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KFL000 مناسب برای شفت 10

18,836تومان قیمت بدون تغییرات ارز 14,500تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KFL001 مناسب برای شفت 12

20,654تومان قیمت بدون تغییرات ارز 15,900تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KFL08 مناسب برای شفت 8

16,757تومان قیمت بدون تغییرات ارز 12,900تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KP000 مناسب برای شفت 10

20,784تومان قیمت بدون تغییرات ارز 16,000تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KP001 مناسب برای شفت 12

27,279تومان قیمت بدون تغییرات ارز 21,000تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KP08 مناسب برای شفت 8

18,836تومان قیمت بدون تغییرات ارز 14,500تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلوک کشویی پرینتر سه بعدی آلتیمیکر Ultimaker 2 Extended Sliding Block

28,448تومان قیمت بدون تغییرات ارز 21,900تومان

در مکانیزم حرکتی پرینتر سه بعدی آلتیمیکر چهار عدد اسلایدر وظیفه حرکت خطی را بر عهده دارند.این بلوک ه.....

بوش خود روان کننده گرافیتی و بابیت

3,702تومان قیمت بدون تغییرات ارز 2,850تومان
مبنی بر 1 نظر

این بوش دارای خاصیت روانکاری ذاتی و یا پوششی می باشد که به روان کارکردن آن کمک زیادی می کند. از مز.....

ساچمه فلزی

65تومان قیمت بدون تغییرات ارز 50تومان
مبنی بر 6 نظر

ساچمه یا گویک به گلوله‌های کوچک سربی گفته می‌شود. کاربرد اصلی ساچمه‌ها به عنوان .....