قطعات مکانیکی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

بلبرینگ 608

4,650تومان قیمت بدون تغییرات ارز 4,650تومان
مبنی بر 8 نظر

بلبرینگ 608 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 623

5,200تومان قیمت بدون تغییرات ارز 5,200تومان

بلبرینگ 623 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 624

4,950تومان قیمت بدون تغییرات ارز 4,950تومان

بلبرینگ 624 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 625

5,500تومان قیمت بدون تغییرات ارز 5,500تومان

بلبرینگ 625 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 626

4,700تومان قیمت بدون تغییرات ارز 4,700تومان
مبنی بر 2 نظر

بلبرینگ 626 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ F688z فلنج دار قطر داخلی 8

11,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 11,000تومان
مبنی بر 2 نظر

این بلبرینگ در یک طرف دارای فلنج می باشد.قطر داخلی 8 میلیمتر SIZE ID: 8mm x OD: 16mm x W: 5mm.....

بلبرینگ U604zz مناسب برای اکسترودرهای سری MK

8,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 8,900تومان

بلبرینگ U شکل که در اکسترودر های سری MK استفاده شده است. U bearing 4*13*4.....

بلبرینگ خطی 10 - LM10UU

18,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 18,900تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 10 بلند - LM10LUU

36,500تومان قیمت بدون تغییرات ارز 36,500تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 12 - LM12UU

21,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 21,900تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 12 بلند - LM12LUU

37,800تومان قیمت بدون تغییرات ارز 37,800تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 4 - LM4UU

9,500تومان قیمت بدون تغییرات ارز 9,500تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 6 - LM6UU

5,300تومان قیمت بدون تغییرات ارز 5,300تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 6 بلند - LM6LUU

22,300تومان قیمت بدون تغییرات ارز 22,300تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 8 - LM8UU

9,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 9,900تومان
مبنی بر 3 نظر

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 8 بلند - LM8LUU

20,300تومان قیمت بدون تغییرات ارز 20,300تومان
مبنی بر 1 نظر

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی LMS8UU

10,400تومان قیمت بدون تغییرات ارز 10,400تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC10LUU

78,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 78,900تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC10UU

37,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 37,900تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC12LUU

85,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 85,900تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC12UU

42,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 42,900تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC8LUU

61,700تومان قیمت بدون تغییرات ارز 61,700تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC8UU

28,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 28,000تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF12LUU

59,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 59,900تومان

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF12UU

42,600تومان قیمت بدون تغییرات ارز 42,600تومان
مبنی بر 2 نظر

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF8LUU

43,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 43,900تومان

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF8UU

29,700تومان قیمت بدون تغییرات ارز 29,700تومان

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی مستطیلی شکل LMK10LUU

49,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 49,900تومان

بلبرینگ خطی فلنجی مستطیلی شکل LMK12LUU

54,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 54,000تومان

بلبرینگ خطی فلنجی مستطیلی شکل LMK8UU

12,500تومان قیمت بدون تغییرات ارز 12,500تومان

این بلبرینگ در واقع همان بلبرینگ LM8UU می باشد که دارای فلنج می باشد.البته این مدل یک بلبرینگ استا.....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KFL000 مناسب برای شفت 10

19,600تومان قیمت بدون تغییرات ارز 19,600تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KFL001 مناسب برای شفت 12

21,500تومان قیمت بدون تغییرات ارز 21,500تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KFL08 مناسب برای شفت 8

12,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 12,900تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KP000 مناسب برای شفت 10

21,600تومان قیمت بدون تغییرات ارز 21,600تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KP001 مناسب برای شفت 12

28,400تومان قیمت بدون تغییرات ارز 28,400تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KP08 مناسب برای شفت 8

19,600تومان قیمت بدون تغییرات ارز 19,600تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلوک کشویی پرینتر سه بعدی آلتیمیکر Ultimaker 2 Extended Sliding Block

29,600تومان قیمت بدون تغییرات ارز 29,600تومان

در مکانیزم حرکتی پرینتر سه بعدی آلتیمیکر چهار عدد اسلایدر وظیفه حرکت خطی را بر عهده دارند.این بلوک ه.....

بوش خود روان کننده گرافیتی و بابیت

4,674تومان قیمت بدون تغییرات ارز 2,850تومان
مبنی بر 1 نظر

این بوش دارای خاصیت روانکاری ذاتی و یا پوششی می باشد که به روان کارکردن آن کمک زیادی می کند. از مز.....

ساچمه فلزی

50تومان قیمت بدون تغییرات ارز 50تومان
مبنی بر 6 نظر

ساچمه یا گویک به گلوله‌های کوچک سربی گفته می‌شود. کاربرد اصلی ساچمه‌ها به عنوان .....