قطعات مکانیکی

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

بلبرینگ 608

4,650تومان قیمت بدون تغییرات ارز 4,650تومان
مبنی بر 8 نظر

بلبرینگ 608 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 623

2,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 2,900تومان

بلبرینگ 623 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 624

3,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 3,900تومان

بلبرینگ 624 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 625

4,200تومان قیمت بدون تغییرات ارز 4,200تومان

بلبرینگ 625 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ 626

3,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 3,900تومان
مبنی بر 2 نظر

بلبرینگ 626 یکی از پرکاربردترین بلبرینگ ها به جهت استفاده در دستگاه های با محورهای ظریف و کوچک مانند.....

بلبرینگ F623ZZ فلنجی

4,300تومان قیمت بدون تغییرات ارز 4,300تومان

مدل: Model number قطر داخلی: 3 میلی متر قطر خارجی: 10 میلی متر ارتفاع : 4 میلی متر .....

بلبرینگ F688z فلنج دار قطر داخلی 8

11,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 11,000تومان
مبنی بر 2 نظر

این بلبرینگ در یک طرف دارای فلنج می باشد.قطر داخلی 8 میلیمتر SIZE ID: 8mm x OD: 16mm x W: 5mm.....

بلبرینگ U604zz مناسب برای اکسترودرهای سری MK

5,200تومان قیمت بدون تغییرات ارز 5,200تومان

بلبرینگ U شکل که در اکسترودر های سری MK استفاده شده است. U bearing 4*13*4.....

بلبرینگ خطی 10 - LM10UU

15,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 15,900تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 10 بلند - LM10LUU

39,500تومان قیمت بدون تغییرات ارز 39,500تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 12 - LM12UU

17,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 17,900تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 12 بلند - LM12LUU

37,800تومان قیمت بدون تغییرات ارز 37,800تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 4 - LM4UU

19,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 19,900تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 6 - LM6UU

10,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 10,900تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 6 بلند - LM6LUU

22,300تومان قیمت بدون تغییرات ارز 22,300تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی 8 - LM8UU

10,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 10,900تومان
مبنی بر 4 نظر

درجه یک کیفیت بالا به جهت دسترسی دیگر مشتریان، لطفا بیشتر از 30 عدد خرید نفرمایید. لطفا در هنگام س.....

بلبرینگ خطی 8 بلند - LM8LUU

23,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 23,900تومان
مبنی بر 1 نظر

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی LMS8UU

10,400تومان قیمت بدون تغییرات ارز 10,400تومان

بلبرینگ های خطی خطاها و مشکلات کمی را در حرکت در محورهای تکی دارند. این بلبرینگ ها بسیار کارآمد هستن.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC10LUU

78,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 78,900تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC10UU

31,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 31,000تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC12LUU

86,700تومان قیمت بدون تغییرات ارز 86,700تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC12UU

43,700تومان قیمت بدون تغییرات ارز 43,700تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC8LUU

61,700تومان قیمت بدون تغییرات ارز 61,700تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی بلوکی SC8UU

24,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 24,000تومان

سری SC به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای بلوک فلزی باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجاد حر.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF12LUU

59,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 59,900تومان

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF12UU

42,600تومان قیمت بدون تغییرات ارز 42,600تومان
مبنی بر 2 نظر

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF8LUU

43,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 43,900تومان

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی دایره ای شکل LMF8UU

29,700تومان قیمت بدون تغییرات ارز 29,700تومان

سری LMF به بیرینگ های خطی ای گفته می شود که دارای فلنج دایره ای شکل باشند.از بیرینگ های خطی جهت ایجا.....

بلبرینگ خطی فلنجی مستطیلی شکل LMK10LUU

49,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 49,900تومان

بلبرینگ خطی فلنجی مستطیلی شکل LMK12LUU

54,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 54,000تومان

بلبرینگ خطی فلنجی مستطیلی شکل LMK8UU

23,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 23,000تومان

این بلبرینگ در واقع همان بلبرینگ LM8UU می باشد که دارای فلنج می باشد.البته این مدل یک بلبرینگ استا.....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KFL000 مناسب برای شفت 10

21,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 21,900تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KFL001 مناسب برای شفت 12

23,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 23,900تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KFL08 مناسب برای شفت 8

19,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 19,900تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KP000 مناسب برای شفت 10

24,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 24,000تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KP001 مناسب برای شفت 12

27,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 27,900تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلبرینگ یاتاقانی خود تنظیم KP08 مناسب برای شفت 8

21,900تومان قیمت بدون تغییرات ارز 21,900تومان

از این یاتاقان ها برای نگهداری شفت استفاده می شود.و با پیچ آلنی شفت در یاتاقان قفل خواهد شد. .....

بلوک کشویی پرینتر سه بعدی آلتیمیکر Ultimaker 2 Extended Sliding Block

29,600تومان قیمت بدون تغییرات ارز 29,600تومان

در مکانیزم حرکتی پرینتر سه بعدی آلتیمیکر چهار عدد اسلایدر وظیفه حرکت خطی را بر عهده دارند.این بلوک ه.....

بوش خود روان کننده گرافیتی و بابیت

3,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 3,000تومان
مبنی بر 8 نظر

این بوش دارای خاصیت روانکاری ذاتی و یا پوششی می باشد که به روان کارکردن آن کمک زیادی می کند. از مز.....

ساچمه فلزی

320تومان قیمت بدون تغییرات ارز 320تومان
مبنی بر 6 نظر

ساچمه یا گویک به گلوله‌های کوچک سربی گفته می‌شود. کاربرد اصلی ساچمه‌ها به عنوان .....