فیلامنت

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش
مبنی بر 1 نظر

فیلامنت ABS  Acrylonitrile botadiene styrene که به اختصار آن .....

فیلامنت ABS  Acrylonitrile botadiene styrene که به اختصار آن .....

فیلامنت Ceramic فیلامنت سرامیک دارای سطح روشن است و دارای بافت سرامیکی .....

مبنی بر 2 نظر

فیلامنت Marble سنگ مرمر سنگی زیبایی است که مصارف فراوانی دارد. و ا.....

فیلامنت METAL Copper مدل چاپ شده دارای درخشش و بافت فلزی است و نیازی به.....

فیلامنت P_Glass این فیلامنت ترکیبی از PC (پلی کربنات) و PETG است که نه .....

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....