فیلامنت

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

فیلامنت ABS FILAMENTION سفید 1.75mm

269,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 269,000تومان

فیلامنت ABS  Acrylonitrile botadiene styrene که به اختصار آن .....

فیلامنت ABS FILAMENTION سیاه 1.75mm

269,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 269,000تومان

فیلامنت ABS  Acrylonitrile botadiene styrene که به اختصار آن .....

فیلامنت Ceramic FILAMENTION سرامیک 1.75mm

399,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 399,000تومان

فیلامنت Ceramic فیلامنت سرامیک دارای سطح روشن است و دارای بافت سرامیکی .....

فیلامنت Marble FILAMENTION مرمر 1.75mm

339,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 339,000تومان
مبنی بر 2 نظر

فیلامنت Marble سنگ مرمر سنگی زیبایی است که مصارف فراوانی دارد. و ا.....

فیلامنت METAL FILAMENTION مس 1.75mm

349,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 349,000تومان

فیلامنت METAL Copper مدل چاپ شده دارای درخشش و بافت فلزی است و نیازی به.....

فیلامنت P-Glass FILAMENTION فوق شفاف 1.75mm

439,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 439,000تومان

فیلامنت P_Glass این فیلامنت ترکیبی از PC (پلی کربنات) و PETG است که نه .....

فیلامنت PLA FILAMENTION آبی 1.75mm

329,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 329,000تومان

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA FILAMENTION آبی سیر 1.75mm

329,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 329,000تومان

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA FILAMENTION بنفش 1.75mm

329,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 329,000تومان

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA FILAMENTION زرد 1.75mm

329,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 329,000تومان

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA FILAMENTION سبز 1.75mm

329,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 329,000تومان

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA FILAMENTION سفید 1.75mm

329,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 329,000تومان

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....