PLA

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

فیلامنت Carbon Fiber فیبر کربن 1.75mm (پایه PLA)

188,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 188,000تومان
مبنی بر 1 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Ceramic FILAMENTION سرامیک 1.75mm

399,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 399,000تومان

فیلامنت Ceramic فیلامنت سرامیک دارای سطح روشن است و دارای بافت سرامیکی .....

فیلامنت Marble FILAMENTION مرمر 1.75mm

339,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 339,000تومان
مبنی بر 2 نظر

فیلامنت Marble سنگ مرمر سنگی زیبایی است که مصارف فراوانی دارد. و ا.....

فیلامنت Metal آهن Iron Filled) 1.75mm)

399,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 399,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal برنجی Brass Filled) 1.75mm)

399,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 399,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal برنز Bronze Filled) 1.75mm)

399,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 399,000تومان
مبنی بر 1 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal تنگستن PLA Tungsten Filled ) 1.75mm)

399,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 399,000تومان
مبنی بر 2 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal مس RED COPPER Filled) 1.75mm)

399,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 399,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA (Baby Blue) آبی کم رنگ 1.75mm

269,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 269,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA (Baby Pink) صورتی کم رنگ 1.75mm

269,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 269,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA FILAMENTION آبی 1.75mm

269,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 269,000تومان

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....

فیلامنت PLA FILAMENTION آبی سیر 1.75mm

269,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 269,000تومان

فیلامنت PLA  Poly Lactic Acid یا به اختصار PLA از ج.....