PLA

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

فیلامنت Carbon Fiber فیبر کربن 1.75mm (پایه PLA)

255,680تومان قیمت بدون تغییرات ارز 188,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal برنز Bronze Filled) 1.75mm)

212,160تومان قیمت بدون تغییرات ارز 156,000تومان
مبنی بر 1 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal تنگستن PLA Tungsten Filled ) 1.75mm)

239,360تومان قیمت بدون تغییرات ارز 176,000تومان
مبنی بر 2 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal مس RED COPPER Filled) 1.75mm)

239,360تومان قیمت بدون تغییرات ارز 176,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA gradient filament چند رنگ1.75mm

229,840تومان قیمت بدون تغییرات ارز 169,000تومان

فیلامنتی خاص و رنگارنگ برای ساخت قطعاتی زیبا فیلامنت PLA Gradient دمای نازل: 190 تا 230 درجه س.....

فیلامنت PLA آبی 1.75mm

146,880تومان قیمت بدون تغییرات ارز 108,000تومان
مبنی بر 1 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA آبی روشن 1.75mm

146,880تومان قیمت بدون تغییرات ارز 108,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA آبی سیر 1.75mm

146,880تومان قیمت بدون تغییرات ارز 108,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA آبی شب نما (درخشان در تاریکی) 1.75mm

199,920تومان قیمت بدون تغییرات ارز 147,000تومان

فیلامنت های درخشان در تاریکی Glow in Dark فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته .....

فیلامنت PLA آبی شفاف 1.75mm

146,880تومان قیمت بدون تغییرات ارز 108,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA بنفش 1.75mm

146,880تومان قیمت بدون تغییرات ارز 108,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA بنفش شفاف 1.75mm

146,880تومان قیمت بدون تغییرات ارز 108,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....