PLA

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

فیلامنت Carbon Fiber فیبر کربن 1.75mm (پایه PLA)

188,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 188,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal آهن Iron Filled) 1.75mm)

535,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 535,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal برنجی Brass Filled) 1.75mm)

535,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 535,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal برنز Bronze Filled) 1.75mm)

535,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 535,000تومان
مبنی بر 1 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal تنگستن PLA Tungsten Filled ) 1.75mm)

535,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 535,000تومان
مبنی بر 2 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت Metal مس RED COPPER Filled) 1.75mm)

535,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 535,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA (Baby Blue) آبی کم رنگ 1.75mm

280,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 280,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA (Baby Pink) صورتی کم رنگ 1.75mm

280,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 280,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA gradient filament چند رنگ1.75mm

280,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 280,000تومان

فیلامنتی خاص و رنگارنگ برای ساخت قطعاتی زیبا فیلامنت PLA Gradient دمای نازل: 190 تا 230 درجه س.....

فیلامنت PLA آبی 1.75mm

280,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 280,000تومان
مبنی بر 1 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA آبی روشن 1.75mm

280,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 280,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت PLA آبی سیر 1.75mm

280,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 280,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....