فیلامنت

نمایش : لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش

حلال و پولیش ABS

21,500تومان قیمت بدون تغییرات ارز 21,500تومان
مبنی بر 2 نظر

جهت چسباندن و مونتاژ کردن قطعات پرینت شده با فیلامنت ABS می توانید از این حلال استفاده نمایید. همچن.....

حلال و پولیش PLA

17,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 17,000تومان
مبنی بر 6 نظر

جهت چسباندن و مونتاژ کردن قطعات پرینت شده با فیلامنت PLA می توانید از این حلال استفاده نمایید. همچن.....

حلال کلروفرم

22,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 22,000تومان

ماده شیمیایی کلروفرم جهت چسباندن و پولیش رنج گسترده ای از پلیمرهای پللاستیکی مورد استفاده قرار می گی.....

فیلامنت (PA (Nylon آبی 1.75mm

395,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 395,000تومان
مبنی بر 2 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت (PA (Nylon سفید 1.75mm

395,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 395,000تومان
مبنی بر 1 نظر

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت (PA (Nylon سیاه 1.75mm

395,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 395,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....

فیلامنت +PC پلی کربنات پلاس سفید 1.75mm

169,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 169,000تومان
مبنی بر 2 نظر

استحکام فوق العاده بالا پلی کربنات پلاس دارای استحکام بالاتری از پلی کربنات معمولی است و مهم تر از .....

فیلامنت +PC پلی کربنات پلاس سیاه 1.75mm

169,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 169,000تومان

استحکام فوق العاده بالا پلی کربنات پلاس دارای استحکام بالاتری از پلی کربنات معمولی است و مهم تر از .....

فیلامنت ABS Fireproof خاکستری نسوز 1.75mm

395,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 395,000تومان

پایه اصلی این فیلامنت ABS است و در مقابل آتش گرفتن مقاوم است. فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی .....

فیلامنت ABS Fireproof سفید نسوز 1.75mm

395,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 395,000تومان

پایه اصلی این فیلامنت ABS است و در مقابل آتش گرفتن مقاوم است. فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی .....

فیلامنت ABS Fireproof سیاه نسوز 1.75mm

395,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 395,000تومان
مبنی بر 1 نظر

پایه اصلی این فیلامنت ABS است و در مقابل آتش گرفتن مقاوم است. فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی .....

فیلامنت ABS آبی 1.75mm

250,000تومان قیمت بدون تغییرات ارز 250,000تومان

فیلامنت ماده اصلی پرینتر های سه بعدی است که بصورت رشته های پلاستیکی عرضه می شود.قطر این رشته ها بصور.....